NYÍLT NAPOK - 2019. november 18-20.

Program:

 Tájékoztató előadás a képzésekről:

2019. november 18. (hétfő) DFK Aula 11:45-12:15

Előadók: Dr. Karácsony Gergely és Reiderné dr. Bánki Erika

 

2019. november 19. (kedd) DFK Aula 11:45-12:15

Előadók: Dr. Karácsony Gergely és Reiderné dr. Bánki Erika.

 

2019.november 20. (szerda) DFK Aula 11:45-12:15

Előadók: Dr. Karácsony Gergely és Reiderné dr. Bánki Erika

 

Szabadon látogatható előadások – 2019. november 18. (hétfő):

 

08:30-10:10 Bevezetés az Európai Unió jogába – Dr. Horváthy Balázs, Dr. Knapp László – Az uniós jog forrásai (J3-as előadóterem, jogi felsőoktatási szakképzés)

10:20-12:00 Családi jog – Reiderné Dr. Bánki Erika – Apasági vélelmek megtámadása, örökbefogadás (J4-es előadóterem, jogi felsőoktatási szakképzés)

10:20-12:00 Bevezetés a bűnügyi tudományokba – Dr. Czebe András (J1-es előadóterem, jogi felsőoktatási szakképzés)

10:20-12:00 Kriminológiai alapok – Dr. Lévay Miklós (J3-as előadóterem, igazságügyi igazgatás szak)

10:20-12:00 Munkajog I. – Dr. Ferencz Jácint – A munkaviszony megszüntetése (J2-es előadóterem, jogász szak)

12:10-13:50 Bevezetés a jogtörténetbe – Dr. Kelemen Roland – A büntetőjog fejlődése az abszolutizmus időszakától a 20. századig. (J1-es előadóterem, jogi felsőoktatási szakképzés)

12:10-13:50 Büntetőjog I. – A büntethetőséget megszüntető okok (J3-as előadóterem, jogász szak)

 

Szabadon látogatható előadások – 2019. november 19. (kedd):

 

08:30-10:10 Polgári peres és nemperes eljárások joga – Dr. Herédi Erika – A cégeljárás (J3-as előadóterem jogász szak)

08:30-10:10 Magyar alkotmány- és társadalomtörténet – Dr. Barna Attila, Dr. Kelemen Roland – Polgári átalakulás Magyarországon a 19. században – Az életmód, a közigazgatás és a művelődés rétegei (J4-es előadóterem, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak)

8:30-10:10 Büntető eljárásjogi alapfogalmak – Dr. Bartkó Róbert (J2-es előadóterem, jogi felsőoktatási szakképzés)

10:20-12:00 Polgári peres és nemperes eljárások – Dr. Herédi Erika – A határozatok (S2-es előadóterem, igazságügyi igazgatási szak)

10:20-12:00 A munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete – Dr. Barna Attila, Dr. Kelemen Roland – Munkásvédelem és szakszervezetek a polgári kori Európában – Egyesülési és szervezkedési jog Franciaországban, Németországban és Magyarországon (S4-es előadóterem, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak)

10:20-12:00 Agrárjog – Dr. Horváth Gergely – Természetvédelem, élőhelyvédelem. Az agrárjog és a természetvédelem összefüggései (J4-es előadóterem, jogász szak)

10:20-12:00 Büntető eljárásjog 2. – Dr. Bartkó Róbert – A külön eljárások (J2-es előadóterem, jogász szak)

12:10-13:50 Civilisztika 4. (Családi jog) – Reiderné Dr. Bánki Erika – Az örökbefogadás (J4-es előadóterem, igazságügyi igazgatási szak) 

12:10-13:50 Kriminalisztika – Dr. Kovács Gábor (J3-as előadóterem, jogász szak)

12:10-13:50 Büntetőjog 3. – Dr. Nagy Klára, Dr. Bartkó Róbert (J2-es előadóterem, jogász szak)

14:00-15:35Civilisztika 6. (Társasági jog)–Dr. Vándor Csaba – A Kft.  (J2-es előadóterem, igazságügyi igazgatási szak)

14:00-15:35 Egyetemes Állam- és jogtörténet – Dr. Barna Attila – Oroszország alkotmánytörténete az első világháború befejezéséig (J1-es előadóterem, jogász szak)

14:00-15:35 Büntető eljárásjog 2. - Dr. Horváth Péter (S4-es előadóterem, jogász szak)

  

Szabadon látogatható előadások – 2018. november 20. (szerda):

 

08:30-10:10 Üzleti versenyjog – Dr. Szegedi András (S4-es előadóterem, nem jogász szakos hallgatók számára) 

08:30-10:10 Civilisztika 3. (Kötelmi jog általános rész) – Dr. Kőhidi Ákos –Kártérítési jog (J2-es előadóterem, igazságügyi igazgatási alapszak, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak)

8:30-10:10 Az EU munkajoga – Dr. Horváthy Balázs, Dr. Knapp László – Diszkriminációtilalom az EU jogában (S3-as előadóterem, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak)

10:20-12:00 Polgári jog 1. (Általános tanok és személyek joga) – Dr. Kőhidi Ákos - Személyiségvédelem a polgári jogban (J3-as előadóterem, jogász szak)

10:20-12:00 Polgári perjog 1. – Dr. Herédi Erika – Perindítás (J2-es előadóterem, jogász szak)

10:20-12:00 Bevezetés az Európai Unió jogába – dr. Horváthy Balázs, Dr. Knapp László – Brexit (J4-es előadóterem, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak)

10:20-12:00 Business and Competition Law – Dr. Szegedi András (S4-es előadóterem, nem jogász szakos hallgatók számára)

12:10-13:50 Pénzügyi jog 1. – Dr. Borsa Dominika – A magyar államháztartás helyi alrendszere (A helyi önkormányzati alrendszer) (J4-es előadóterem, jogász szak)

12:10-13:50 Civilisztika 1. (Általános tanok és személyek joga) – Dr. Keserű Barna – Személyiségvédelem (J4-es előadóterem, igazságügyi igazgatási alapszak, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak)

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.