Nyílt Napok a Jogi Karon

Kedves Középiskolás Barátunk!


Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen lehet egyetemistának lenni, most néhány napig
lehetőséged van kipróbálni ezt az életet!
A Széchenyi István Egyetem Állam‐ és Jogtudományi Kara szeretettel hív Téged rendhagyó
nyílt napjaira 2014. november 12‐13. között. A nyílt napok során szabadon látogathatóak a
Kar előadásai. A Kar aulájában tájékoztató pontot találsz, ahol megismerkedhetsz
képzéseinkkel – köztük az új szakjainkkal: a Közigazgatás‐szervező, a Munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási, valamint az Igazságügyi igazgatási szakkal – felteheted a
kérdéseidet a jogi kar oktatóinak és hallgatóinak.

Szabadon látogatható előadások:


2014. november 12. (szerda)
8.00 – 9.30
J‐1 terem Farkas Ádám: A bismarcki Németország; parlamentarizmus a két világháború között
(nemzetközi igazgatási szak)
J‐3 terem Nyitrai Péter: A nemzetközi igazságszolgáltatás alapjai. (jogász szak)
9.50 – 11.30
J‐2 terem Herédi Erika: A polgári peres eljárási cselekmények – a kereset. (Polgári perjog 1, jogász
szak)
J‐3 terem Menyhárt Ádám: Egyes személyiségi jogok. Személyiségi igények. (Polgári jog 1, jogász
szak)
11.40 – 13.10
J‐3 terem Bende‐Szabó Gábor: Helyi önkormányzati pénzügyek és EU‐s pénzügyek (Pénzügyi jog
1, jogász szak)
J‐4 terem Kőhidi Ákos: Bevezetés a magánjogba. (igazságügyi igazgatási, munkaügyi és TB
igazgatási szakok)
13.30 – 15.00
S‐7 terem Németh Imre: A büntetőjog és az erkölcs összefüggései (Önrendelkezési jog a
büntetőjogban, jogász szak)
15.20 – 16.40
J‐4 terem Kálmán János: A hatósági ellenőrzés; az eljárási költség. (Közigazgatási jog II.
nemzetközi igazgatási szak)

2014. november 13. (csütörtök)
8.00 – 9.30
J‐1 terem Mezey Barna: Magyar parlamentarizmus és a választójog története. (Magyar
alkotmánytörténet, jogász szak)
9.50 – 11.30
J‐2 terem Lapsánszky András: A hatósági ellenőrzés. (Közigazgatási jog II., jogász szak)
11.40 – 13.10
J‐3 terem Lévayné Fazekas Judit: A szerződési biztosítékok és a szerződést megerősítő
mellékkötelezettségek rendszere (Polgári jog 3, jogász szak)
13.30 – 15.00
S‐7 terem Remek Éva: Az uniós válságkezelés: harccsoportok – missziók. (EU közös kül‐ és
biztonságpolitika, európai és nemzetközi igazgatás szak)
J‐2 terem Erdős Csaba: Politológia (nemzetközi igazgatási szak, jogi asszisztens szak)
15.20 – 16.40
J‐4 terem Smuk Péter: Magyarország politikatörténete (jogász szak)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30