Nyílt napok a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán

Kedves középiskolás Barátunk!

Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen lehet egyetemistának lenni, most néhány napig lehetőséged van kipróbálni ezt az életet!

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szeretettel hív Téged rendhagyó nyílt napjaira 2017. november 7-9. között. A nyílt napok során szabadon látogathatóak a Kar előadásai. A Kar aulájában tájékoztató pontot találsz, ahol megismerkedhetsz képzéseinkkel: Jogász, Munkaügyi és TB- igazgatási, Igazságügyi igazgatási, Jogi felsőoktatási szakképzési szakokkal, felteheted a kérdéseidet a jogi kar oktatóinak és hallgatóinak.

A nyílt napon a szabadon látogatható előadások mellett izgalmas szakmai programokra is invitálunk, ahol betekintést nyerhetsz a jogászokat foglalkoztató legújabb kérdésekbe, és tájékozódhatsz a Győrben végzett joghallgatók előtt álló karrierutakról.

Híreinket keresd a kar honlapján (dfk.sze.hu) és Facebook oldalán (www.facebook.com/szedfk).

Szakmai és ismeretterjesztő előadások

2017. november 7. (kedd)

10:00 óra: tájékoztató a győri jogi kar képzéseiről: mit tanulhatsz nálunk, mit takar az egyes szakjaink elnevezése, milyen elhelyezkedési lehetőségek állnak az egyes szakokon végzettek előtt. Előadóink: Dr. Smuk Péter és Dr. Karácsony Gergely, a Kar dékánhelyettesei.

13:00 óra: Egy nemzetközi ügyvédi karrier bemutatása. Beszélgetés Dr. Horváth Andrással, Karunk volt hallgatójával, a Baker and McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda ügyvédjével.

17:00 óra: A vezető nélküli légi járművek (drónok) polgári és katonai alkalmazása. Beszélgetés a drónok műszaki és jogi kérdéseiről a repülőgép-modellezéstől a vezető nélküli bombázókig. Résztvevők: Fejér András, mérnök, repülőgépmodell-tervező; Bencze Bulcsú, polgári légiforgalmi irányító, Dr. Németh András őrnagy, egyetemi docens, a katonai drónok kutatója.

Szabadon látogatható előadások:

November 7. kedd

08:00-09:40 Az ügyvédi irodák ügyvitele –Dr. Bóka Zsolt – Ügyvédi képviselet (J4-es terem, igazságügyi igazgatási szak)

08:00-09:40 Polgári nemperes eljárások joga –Dr. Juhász Eszter - A bírósági végrehajtás (J2-es terem, jogász szak)

09:50-11:30 Agrárjog – Dr. Horváth Gergely – Az agrárgazdálkodás természeti környezete (J4-es terem, jogász szak)

09:50-11:30 Családi jog – Reiderné dr. Bánki Erika – Rokontartás, gyermektartás (J3-as terem, jogász szak)

11.30-13.00 Magyar alkotmány- és társadalomtörténet – Dr. Barna Attila - Polgári átalakulás Magyarországon a 19. században: közigazgatás, életmód és az elitek szerepe a reformkorban (S1-es terem, jogász szak)

11:40-13:20 Civilisztikai alapok III./Családi jog – Reiderné dr. Bánki Erika - Az örökbefogadás jogkövetkezményei, megszűnése (J2-es terem, igazságügyi igazgatási és jogi felsőoktatási szakképzési szak)

11:40-13:20 Kriminalisztika – Dr. Kovács Gábor – Daktiloszkópia, az ujjnyom azonosítás alapjai (J3-as terem, jogász szak)

12:00-13:20 Büntetőjog 3. – Dr. Bartkó Róbert – Közlekedési bűncselekmények (J1-es terem, jogász szak

November 8. szerda

08:00-09:40 Közjegyzői és ügyvédi ügyvitel – Dr. Szöllősi Zoltán – A közjegyzői ügyvitel (J3-as terem, jogi felsőoktatási szakképzés szak)

08:00-09:40 Civilisztikai alapok II. – Dr. Kőhidi Ákos – Felelősség szerződésen kívüli károkért (J2-es terem, igazságügyi igazgatási szak és munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak)

09:50-11:30 Polgári jog 1. – Dr. Kőhidi Ákos - Személyiségvédelem a polgári jogban (J3-as terem, jogász szak)

09:50-11:30 Polgári perjog 1. – jogász – Herédi erika – A perköltség (J2-es terem, jogász szak)

09:50-11:30 Polgári eljárásjogi alapfogalmak – Dr. Keserű Barna Arnold – A bizonyítás (J4-es terem, jogi felsőoktatási szakképzési szak)

11:40-13:20 Polgári jog elmélete – Dr. Lenkovics Barnabás – Öröklési jog (J2-es terem, jogász szak)

11:40-13:20 Civilisztika 1. – Dr. Keserű Barna Arnold - A személyiségi jogok rendszere, a személyiségvédelem általános szabályai, közéleti szereplők személyiségvédelme, becsülethez és jóhírnévhez való jog (J4-es terem, igazságügyi igazgatási szak és munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak)

11:40-13:20 Pénzügyi jog 1. Dr. Bende-Szabó Gábor – Államháztartási vagyonjog (J3-as terem, jogász szak)

November 9. csütörtök

08:00-09:40 Magyar Alkotmánytörténet – Dr. Révész T. Mihály - Kormány és kormányzati politika a dualizmusban (J1-es terem, jogász szak)

08:00-09:40 Közigazgatási jog 2. – Dr. Gyurita Rita, Dr. Lapsánszky András - Jogorvoslatokról általában. A kérelemre induló jogorvoslati eljárások, a fellebbezési eljárás (J2-es terem, jogász szak)

09:50-11:30 Közigazgatási jog 2.  – Dr. Gyurita Rita, Dr. Lapsánszky András - A kérelemre induló jogorvoslati eljárások: A közigazgatási per,  a közigazgatási per szabályozása, a közigazgatási jogvita, a közigazgatási bírói út (J2-es terem, jogász szak)

9.50-11.30 Bevezetés az igazságszolgáltatás történetébe - Dr. Révész T. Mihály - Késő középkori (16-19. századi) büntető - és polgári peres eljárások fejlődése ( S1-es terem, jogász szak)

11:40-13:20 Polgári jog 3. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit - A szerződésszegés II. A hibás teljesítés és jogkövetkezményei: kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság, jogszavatosság (J2-es terem, jogász szak)

11:40-13:20 Vám, adó és illetékjog – Dr. Pardavi László – Nemzetközi pénzügyi jog, nemzetközi adójog (J1-es terem, jogi felsőoktatási szakképzési szak)

11:40-13:20 Alkotmányjog 2. – Dr. Váczi Péter – Az ombudsman jogállása és feladatai (J2-es terem, jogász szak)

13:30-15:10 A Véleménynyilvánítás szabadsága - Dr. Smuk Péter ( S2-es terem, jogász szak)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30