Ötvennégy friss diplomás jogi doktor Győrből

Szombaton a Széchenyi István Egyetem 54, a képzés követelményeit teljesítő jogász végzősét avatták jogi doktorrá.Szombaton a Széchenyi István Egyetem 54, a képzés követelményeit teljesítő jogász végzősét avatták jogi doktorrá. Közülük kilencen a legkiválóbb, summa cum laude minősítésű oklevelet vehették át. A legkiválóbban közül Aradi Csilla a tatabányai Árpád Gimnáziumban, Farkas Ádám Győrben, a Jedlik Ányos Informatikai Középiskolában, Keserű Barna Arnold Székesfehérváron, a Vasvári Pál Gimnáziumban, Kálmán János a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban, Lőrinczi László Mosonmagyaróváron, a Bolyai János Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskolában, Pataki Anita a tatai Eötvös József Gimnáziumban, Pongrácz Alex a győri Móra Ferenc Gimnáziumban, Madarász Gergő István a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban, s a levelező tagozatos Szakonyi Orsolya a győri Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett.

Frissdiplomás jogász lett a sikeres tanulmányi munkájával több országos elismerést is elnyerő látássérült, roma származású dr. Bodnár Zsolt. Jó minősítésű diplomája mellett az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Győr Megyei Jogú Város Polgármestere „Pro Auditoribus” elismerését is átvehette dr. Kálmán János, dr. Farkas Ádám, dr. Keserű Barna Arnold és dr. Sebő Ferenc Dániel.

- A jogász szak iránti kereslet és a felvett hallgatók létszáma több év adatai szerint lényegében állandó, utóbbi a költségtérítéses képzés aránytalan növekedésének köszönhetően. A jogászképzés és a munkaerő-piac viszonyában sajátos, hogy a jogászi szakma az állami funkciók gyakorlásához kapcsolódik, de hasonlóan más foglalkozásokhoz, itt is a piaci viszonyok érvényesülnek – mondta el dr. Szalay Gyula, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja.

Az állami funkcióhoz kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott jogászok száma a bírói karban három és félezer, az ügyészségeken mintegy kétezer, az ügyvédi karban tizenkétezer, s hasonló a létszám a közigazgatásban is. A közjegyzők száma 750, a rendőrségen 2700, az oktatási-tudományos területen nagyjából ezer jogász dolgozik. A harmincezret meghaladó létszám mellett a gazdaság más területein közel húszezer jogász végzettségű szakember dolgozik. Évente mintegy kétezer frissdiplomást igényelnek a jogi szakterületek, s ez vonzó pályaképet jelenthet a győri képzésben résztvevőknek is.

Az állami – költségtérítéses aszimmetria jelzi a jogászképzés iránti, áldozatokat is vállaló keresletet, s a felemás oktatáspolitikai megítélést is. - A jogtudományi és igazgatási képzések mellett a jogi karok más társadalomtudományi területek gondozói is, s jelentős szerepet játszanak a szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések területén is. Győr Ítélőtábla és Fellebbviteli Főügyészség székhelye, ily módon a magas fokú igazságszolgáltatás és a jogtudományi képzés egymást erősítő hatása érvényesülhet. A szűkebb értelemben vett jogászi szakmák továbbképzési rendszere is várhatóan kiépül egyetemünkön, a közjegyzők és a végrehatói kar esetében ez már folyamatban van – vázolta a közeli jövő új feladatait dr. Szalay Gyula dékán.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30