Pályázati felhívás az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára

Pályázati felhívás

az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági

Jogászösztöndíjára
2020/2021. tanév őszi félév

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra pályázhatnak a Széchenyi István Egyetem azon nappali tagozatos, államilag támogatott (állami ösztöndíjas) vagy költségtérítéses (önköltséges), jogász szakos hallgatói, akik

  • tanulmányaikat 2014 és 2019 között kezdték meg;
  • a 2020/2021. tanév őszi félévére beiratkoztak;
  • a 2019/2020. tanév tavaszi félévében elérték a legalább 4,00 tanulmányi átlagnak

megfelelő kreditindex eredményt.


Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: 60.000 Forint / hó. A jogosultsági hónapok száma: 5 hónap (2020. szeptembertől 2021. januárig).
Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat pályázat alapján lehet elnyerni, a pályázókat a Kar erre a célra kijelölt bizottsága rangsorolja. A rangsorolásnál a tanulmányi átlagon felül figyelembe vesszük az Egyetemen és az Egyetemen kívül kifejtett szakmai, tudományos és közéleti tevékenységet, TDK munkát, önképzést is (az értékelési kritériumrendszert a csatolt dokumentum tartalmazza). Az ösztöndíjra javasolt hallgatók listáját a Kar Dékánja felterjeszti
az Igazságügyi Minisztériumnak, az ösztöndíjak odaítéléséről az IM dönt. A pályázati adatlap letölthető innen.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 15.

A pályázatokat elektronikusan kérjük elküldeni a dfk@sze.hu címre. A pályázathoz kérjük csatolni az abban foglaltakat igazoló dokumentumokat, igazolásokat. A szakkollégiumi, demonstrátori és TDK teljesítményt igazoló dokumentumokat az érintett vezetővel nem kell aláíratni. A tanulmányi átlag igazolására nem kell dokumentumot csatolni, ezt az adatot a Neptun-rendszerből ellenőrizzük. A késedelmesen benyújtott vagy hiányos pályázatokat a
Bizottság nem bírálja el.

Az IM Nemzeti Kiválóság Jogászösztöndíjra első évfolyamos hallgatók nem pályázhatnak, az IM Tanulmányi Ösztöndíj azonban továbbra is nyitva áll számukra, melyre pályázatot külön nem kell benyújtani.

Az ösztöndíjjal kapcsolatosan bővebb tájékoztatást és információt Dr. Karácsony Gergelytől lehet kérni e-mailben (karacsony@sze.hu).

Győr, 2020. 12. 01.

Lévayné Fazekas Judit dékán megbízásából

Dr. Karácsony Gergely sk.
Dékánhelyettes

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.