Pályázati felhívás az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára

Pályázati felhívás

az Igazságügyi Minisztérium

Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjára

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra pályázhatnak a Széchenyi István Egyetem azon nappali tagozatos, államilag támogatott (állami ösztöndíjas) vagy költségtérítéses (önköltséges), jogász szakos hallgatói, akik

  • tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben vagy annál később kezdték;
  • a 2020/2021. tanév tavaszi félévére beiratkoztak;
  • a 2020/2021. tanév őszi félévében elérték a legalább 4,00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: 60.000 Forint / hó. A jogosultsági hónapok száma: 5 hónap (2021. februártól júniusig). A támogatásra jogosultak száma összesen: 39 hallgató.

Az ösztöndíjra első évfolyamos hallgatók is pályázhatnak.

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat pályázat alapján lehet elnyerni, a pályázókat a Kar erre a célra kijelölt bizottsága rangsorolja az Igazságügyi Minisztérium által közzétett értékelési rendszer szerint. A rangsorolásnál a tanulmányi átlagon felül figyelembe vesszük az Egyetemen és az Egyetemen kívül kifejtett szakmai, tudományos és közéleti tevékenységet, TDK munkát, önképzést is (az értékelési kritériumrendszert a csatolt dokumentum tartalmazza). Az ösztöndíj igénybevételének feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult hallgató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a 2020/2021-es tanév II. félévében, tanulmányait 2014. évben vagy azt követően kezdte meg, az ösztöndíj iránt határidőben kérelmet nyújtson be az Egyetemhez és az ösztöndíjat elnyerje. Nem részesíthető IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban az a hallgató, aki sikeres pályázata alapján, ugyanazon tanulmányi időszakban az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjban részesül. A pályázati adatlap a Kar honlapjáról letölthető. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 7. 12.00 óra. A pályázatokat elektronikus úton, a dfk@sze.hu e-mail címre a kitöltött pályázati adatlap és mellékleteinek megküldésével kérjük leadni. A pályázathoz elektronikusan kérjük csatolni az abban foglaltakat igazoló dokumentumokat, igazolásokat. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az egyetemi szervezeti egységek által tanúsítható teljesítmények igazolását (pl. szakkollégiumi tagság, demonstrátori tevékenység) a bizottság hivatalból beszerzi, amennyiben az adatlapon feltüntetésre került. A tanulmányi átlag igazolására nem kell dokumentumot csatolni, ezt az adatot a Neptun-rendszer tartalmazza. A késedelmesen benyújtott vagy hiányos pályázatokat a Bizottság nem bírálja el.  

Az ösztöndíjjal kapcsolatosan bővebb tájékoztatást és információt Dr. Karácsony Gergelytől lehet kérni e-mailben (karacsony@sze.hu).

 

Győr, 2021. május 21.

Lévayné Fazekas Judit dékán megbízásából

 

Dr. Karácsony Gergely sk.

Dékánhelyettes

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00