REMEKÜL MUTATKOZOTT BE KARUNK CSAPATA A MANFRED LACHS PERBESZÉDVERSENY EURÓPAI FORDULÓJÁN

Az 1992 óta megrendezésre kerülő Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition során először a régiók (Európa, Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Afrika) csapatai mérkőznek meg, majd a régiók győztesei a világdöntőben játszanak egymással. Fontos megjegyezni, hogy 2010-ben egyébiránt Karunk rendezte meg az igen sikeres európai regionális fordulót.

A világűrjogi perbeszédversenyen a fiktív jogesetben az űrjog speciális témáin túl rendszerint előkerülnek a nemzetközi jog általánosabb kérdései is, így korántsem tekinthető kizárólag világűrjogi versenynek, Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition a komoly hagyománnyal bíró nagy nemzetközi jogi perbeszédversenyek körébe tartozik.

Az idei évben, a Kar történetében először indult hallgatói csapat a regionális fordulóban. A csapat részvételét az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében támogatta.

 

Balról jobbra: Kecskés Gábor felkészítő tanár, Horváth Rebeka, Frank Máté, Mihály Laura Dominika versenyzők és Sulyok Gábor felkészítő tanár.

Az idei európai fordulót az European Centre for Space Law a Paris-Sud egyetemmel közösen szervezte Párizsban, a szóbeli regionális forduló 2019. május 20-24. között került megrendezésre. A versenyen való részvétel 2 fázisból állt, először a fiktív jogeset peres feleinek periratait kellett elkészíteni angol nyelven a Nemzetközi Bíróság eljárásrendje szerint, ezután pedig a szóbeli fordulók következtek, ahol minden csapat 4 fordulót játszott egy-egy csapattal, szintén a Nemzetközi Bíróság eljárási szabályai szerint.

Az idei évi jogesetben előkerült – többek között – az űrobjektumok elhagyásának és okkupálásának, űrjárműben bekövetkezett baleset miatti űrkárfelelősségnek és általában a nemzetközi jogi felelősségnek, szerződések értelmezésének, a Holdon való bányászati tevékenységnek, valamint a katonai célú űrtevékenységeknek, mindezek jogi minősítésének a kérdésköre. A jogeset az űrjog valamennyi releváns dokumentumán túl megkívánta a nemzetközi jog legszélesebb körű ismeretét is.

A Karon kétkörös (írásbeli és szóbeli) előválogatás során került kiválasztásra a háromfős hallgatói csapat, amelyet Frank Máté, Horváth Rebeka és Mihály Laura Dominika alkotott. A hallgatók írásbeli és szóbeli fordulókra való felkészítése több hónapot vett igénybe a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék három oktatója, Ganczer Mónika, Kecskés Gábor és Sulyok Gábor mentorálásával, segítségével. A felkészülésben nagy segítségre volt egyetemünkről Natasha Bailey-Borbély nyelvtanár is.

A csapat és az európai döntő bírói tanácsa, Prof. María del Carmen Muñoz Rodríguez, Prof. Armel Kerrest és Marco Ferrazzani, az Európai Űrügynökség jogi osztályának vezetője.

A hallgatói csapat a május végi szóbeli fordulón találkozott többek között a későbbi győztes (és rutinos moot court-szereplő) szlovén csapattal, a rendező intézmény (Paris-Sud) csapatával, egy olasz, valamint egy német csapattal. A 4 fordulóban a csapat tagjai remekül mutatkoztak be, eredményesen érveltek kétszer a felperesi, kétszer pedig az alperesi pozícióban. A zsűri tagjai elismert világűrjogi és nemzetközi jogász-professzorok, illetve az Európai Űrügynökség jogi osztályának szakértői voltak. A versenyen összesen 18 kiválóan felkészült csapat vett részt, szerte Európából, a döntőben pedig a Ljubljanai Egyetem és a Bécsi Egyetem csapata mérkőzött meg egymással, melyet a szlovén csapat nyert meg, és így képviselheti Európát a 2019 októberében, Washington D.C.-ben megrendezésre kerülő világdöntőben.

A Frank Máté, Horváth Rebeka és Mihály Laura Dominika alkotta csapatra, illetve felkészítő tanáraikra, Ganczer Mónika egyetemi docensre, Kecskés Gábor egyetemi docensre és Sulyok Gábor egyetemi tanárra méltán lehet büszke egyetemünk, valamint karunk közössége. Az Igazságügyi Minisztérium által finanszírozott projekt kari felelőse Kecskés Gábor volt. Az oktatói közösség elkötelezett abban is, hogy a perbeszédversenyekre való felkészítést a jövőben is folytatni kívánják a tehetséges, szorgalmas, kiváló nyelvismerettel bíró és nagy munkabírású hallgatókkal együtt.

A verseny résztvevői.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.