ÜNNEPSÉG KUKORELLI ISTVÁN ÉS STUMPF ISTVÁN PROFESSZOROK TISZTELETÉRE

kisi01.jpg

Szeptember 5-e nem csupán a tanévnyitó ünnepség miatt volt fontos dátum a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar életében; aznap, az évnyitó után emlékezett meg a Kar két különleges születésnapról. A nyár folyamán kiváló professzoraink, Kukorelli István és Stumpf István születésük kerek évfordulóját ünnepelték, s az ilyen alkalmak az akadémiai közegben mindig nagy jelentőséggel bírnak. A jubileumok lehetőséget adnak arra, hogy a kari közösség köszönthesse az intézményhez régóta kötődő, igen nagyra becsült kollégáit. Az egyetemi hangversenyterem szinte megtelt az eseményre érkező vendégekkel: az egyetemi vezetés és a kari kollektíva mellett számos további felsőoktatási intézmény vezetői, oktatók, kutatók, pályatársak, alkotmánybírák, s családtagok foglaltak helyet a sorok között.  

A teremtés különös játéka, hogy mindkét ünnepelt az Alkotmányjogi Tanszék emblematikus professzora: Kukorelli István júliusban a 70., Stumpf István pedig augusztusban a 65. évét töltötte be. A professzorok neve ismerősen cseng mindannyiunk számára: egyetemi tanárok, témavezetők, mentorok, munkatársak, s barátok ők számunkra, s a lényükből áradó intellektuális frissesség (dacára az évek szaporodásának) örök fiatalságot sugall.

kisi02.jpg

Smuk Péter dékán köszöntő beszédében az ünnepelteket körülvevő jellegzetes egybeesésekre hívta fel a figyelmet. Ahogy fogalmazott: néha intézmények sorsszerűen azonos nevű személyekkel kötődnek össze. Az István név nem csupán a Kar, hanem az Egyetem (Széchenyi István Egyetem), a haza (államalapító Szent István király), sőt, a közjogtudomány (Bibó István) szempontjából is sokat mondó – Istvánnak lenni tehát büszkeség és egyben felelősségteljes feladat.

kisi04.jpg

Az ünnepség során kollégák és tanítványok méltatása hangsúlyozta a születésnapos professzorok iskolateremtő személyiségét. Elsőként Bokor József akadémikus, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja szólt az ünnepeltekhez, majd Bihari Mihály professor emeritus, a Kar egyik alapítója, végül pedig Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A beszédekben elhangzott számolatlan elismerő szó kiválóan tükrözi azt, hogy Kukorelli István és Stumpf István generációk pályakeresését segítette, egyengette, s hogy tudós énjük mellett emberi kvalitásaik is mély nyomot hagynak környezetükben. A méltatások után Kukorelli István átvehette a professor emeritusi címet, melyet a 70. év betöltésével adományoznak az egyetemek a professzoraik számára, illetve megkapta az Életút Díjat is. Az Életút Díj átadása alkalomból Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, címzetes egyetemi docens szólt az ünnepelthez. Az elismerés indokát így foglalta össze: „Hirdesse most ez a díj Kukorelli István Gondviselés felé történő megcsillanását, azért, amelyet a jogtudományért, az Alkotmányért, az alkotmányjog és az alkotmányosság oktatásáért, egyúttal a felsőoktatásért, a győri jogászképzésért és a sok-sok Közösségéért tett!”

kisi06.jpg

A kerek születésnapok alkalmat teremtenek egy további szép akadémiai szokás tükrözésére: a pályatársak ünnepi kötetekkel tisztelegnek az ünnepeltek előtt. Kukorelli Istvánt Szoboszlai-Kiss Katalin habilitált egyetemi docens, főszerkesztő köszöntötte a Kar tudományos folyóiratának, a Jog-Állam-Politikának díszes különszámával. A különszám 37 szerző tanulmányát, valamint egy grafikusművész, Szerényi Gábor Bibó-portréját tartalmazza – mely utóbbi egyben egy rejtett ajándék is a kötetben. A kötet különlegessége nem csupán a benne elhelyezett grafika-ajándék (a portréról Bibó István tekintete Kukorelli István mosolyával néz az olvasóra!), hanem az is, hogy fotókkal gazdagon illusztrált ünnepi kötetről van szó. E fényképek fontos üzenetet hordoznak: professzor úr életútjának jelentős állomásairól beszélnek a kari alapítókkal készült közös fotók, a bencés értékrendet szimbolizáló kompozíciók, vagy éppen az alkotmánybírói periódusban készült képek. A tanulmányok témái is az ünnepelt életútjához igazodnak: az alkotmányjogi témák mellett szó esik Bibóról, a rendszerváltásról, s a bencés értékrendről is. Mindezt látva biztos lehet az olvasó abban, hogy korszakos kötetet tart a kezében, mely sok-sok kincset rejt magában, akárcsak egy ékszerdoboz. Ami pedig az ékszerdobozban van, azt mind Kukorelli professzortól tanultuk, tőle kaptuk. Szoboszlai-Kiss Katalin beszédét egy frappáns rigmussal zárta: „Kukorelli István hetven! / Isten éltessen! / Toll tinta kalamáris! / Stumpf is 65 lett máris!”

 kisi05.jpg

A Stumpf István professzornak készült ünnepi kötet első példányát Erdős Csaba egyetemi docens, társadalmi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes adta át az ünnepeltnek. Dékánhelyettes úr dicsérő szavai fokozták a hangversenyteremben uralkodó jó hangulatot, ugyanis a szellemes szófordulatairól ismert professzorhoz méltóan, jogi (egészen pontosan büntetőjogi) párhuzamokra építve számolt be a sub rosa készült kötet munkálatairól. A Constitutio, Gubernatio, Communitas című ünnepi kötet kereken 50 tisztelgő írást tartalmaz több mint 50 szerzőtől. A tanulmányok témái igen széles spektrumon mozognak: alkotmányjog, jogtörténet, államelmélet, jogelmélet, környezetvédelem, uniós jog, termékfelelősség, válságkezelés, sőt, bizonyos értekezések a borospalackokban dúló jogi viharokat is elemzés tárgyává teszik. A szerzők között nem csupán az akadémiai közeg képviselői szerepelnek, hanem olyan pályatársak, barátok is írtak az ünnepeltnek, akik nem az akadémiai szférában mozognak. Az írások tükrözik az ünnepelt kivételes személyét: megelevenedik az olvasó előtt a kormányzati szakember, a kancelláriaminiszter, a politikatudós, az alkotmánybíró, az alkotmányjogász, a gyakorlat ember, az elméletből felkészült professzor, a szuverenitáspárti européer, az amerikanista, az iskola- és közösségteremtő, az egyetemszerevező és –reformáló, a kedélyes és nyitott szellem. A köszöntés záró szavait idézzük: az ünnepelt „(…) egyensúlyban van, s lehet rá számítani akkor is, ha ’feladat’ van, s akkor is, ha sport, lazítás, ünneplés jön. Ráadásul könnyed magabiztossággal és eleganciával műveli mindkettőt (…), átsugárzik a felkészültsége, valamint a lenyűgöző értelmi és érzelmi intelligenciája, amivel mindig mindenkit meg tud szólítani, partnerként kezelni és ezzel közösségeket építeni, valamint tovább és tovább kovácsolni.”

kisi03.jpg

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara vezetői és valamennyi kollégája nagy szeretettel és büszkeséggel köszönti Kukorelli István és Stumpf István professzorokat, s ezúton kíván nekik születésnapjuk okán további sok termékeny gondolatot és jó egészséget! Köszönjük, hogy kollégáitok és tanítványaitok lehetünk!

 

(Szöveg: Pődör Lea, fotó: Meklyz Fotó Studió)

kisi07.JPG

kisi08.JPG

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Doktorandusz-konferencia 2023. december 8.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Szorgalmi időszak vége 2023. december 9.
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.