Vivát Deák Ferenc sétány! Vivát Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar!

A Jogtudományi Kar mögötti sétány Győr Város Közgyűlésének döntése alapján a Deák Ferenc sétány nevet kapta.

Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit dékán asszony ünnepi beszéddel emlékezett meg az eseményről.

A győri Állam- és Jogtudományi Kar 2007 óta viseli Deák Ferenc névét.    A „haza bölcsének” a „nemzet prókátorának” nevezett jogász – politikus Deák Ferenc a magyar történelem legnagyobbjai között is kiemelkedő helyet foglal el, aki volt Zala vármegye országgyűlési követe, a Batthyány Kormány igazságügy-minisztere, majd az 1867-es Kiegyezés alkotmányos megalapozója.  Mindezek mellett pedig   Deák Ferenc, a kar jogelődjének, az 1776-ban alapított Győri Királyi Jogakadémiának  híres jurátusa volt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a nagy jogtudós és kodifikátor szellemi örökösei vagyunk és továbbadhatjuk hallgatóinknak a ma is zsinórmértéket jelentő Deáki-értékeket: a tisztesség, a törvényesség, az igazságosság és a méltányosság maximáit. 

A Deák Ferenc  nevét viselő Állam- és Jogtudományi Kar ebben a tanévben ünnepli alapításának 25 éves évfordulóját, amelyet tudományos rendezvényekkel, tanulmánykötetekkel, konferenciákkal,  hallgatói  eseményekkel, versenyekkel  ünneplünk meg.  Szeptemberben ünnepi tanévnyitót tartottunk a városháza dísztermében, a napokban, december 3-án és 4-én „Tradíció és Modernitás” címmel országos tudományos konferenciát tartunk, sajnos a Covid járvány miatt csak online formában.

Karunk nagy hangsúlyt fektet a régió jogász utánpótlásának biztosítására. A  jogász képzés elmúlt negyed százada alatt  tartottuk magunkat az alapításkori  képzési  koncepcióhoz: a kis létszámú, hallgatóközpontú, minőségi oktatás követelményeihez.

 

Évfolyamaink optimális létszáma lehetővé teszi a gyakorlatorientált, hallgatócentrikus képzést. Az alapvetően az elméleti alapok lerakását célzó előadások ismeretanyagát gyakorlatok, szemináriumok egészítik ki, hallgatóink tanulmányaik alatt megismerkednek az élő joggyakorlattal is.

A zászlóshajót jelentő jogászképzés mellett az igazságügyi igazgatási alapképzési szakunkon a bűnmegelőzés, az igazságszolgáltatás és az alternatív jogvitarendezés formái: a mediáció, a békéltetés iránt érdeklődők tanulhatnak.

 A személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alap- és mesterképzés elvégzésével végzőseink a munkaügyi igazgatás a társadalombiztosítási és a szociális igazgatás szakértőivé válnak. A megszerzett diploma mind a versenyszektorban, mind a közszférában egyaránt biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál.

A rövidebb tanulmányok iránt érdeklődők számára jogi asszisztens képzést is folytatunk.

A diplomás pályakövetési statisztikák is azt mutatják, hogy Diplomásaink rendkívül keresettek a közigazgatásban és jogászi hivatásrendekben. A térség igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeivel és gazdasági szereplőivel meglévő kiváló szakmai együttműködés alapján hallgatóink már egyetemi éveik alatt gyakorlati munkát is végezhetnek, ami megkönnyíti a későbbi elhelyezkedésüket.

Mindezek fényében nagyon nagy öröm számunkra, hogy Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kar épülete mögött kialakított szép sétányt a Kar 25 éves évfordulója tiszteletére névadónkról, Deák Ferencről nevezte el.

Külön köszönet illeti Professzor dr. Dézsi Csaba András polgármester urat, hogy támogatta a sétány Deák Ferencről történő elnevezését és azt is, hogy  lehetővé tette a szeptemberi jubileumi tanévnyitónknak a győri városháza dísztermében történő méltó megünneplését.

 

Vivát Deák Ferenc sétány! Vivat Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar!

 

Győr, 2020. december 4.

 

Professzor dr. Lévayné Fazekas Judit

dékán

Az avatásról készült videó az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEYHr1Djqgo&feature=emb_logo&ab_channel=Sz%C3%A9chenyiIstv%C3%A1nEgyetem&fbclid=IwAR1N9X2b3rnpl9zrmIUhbV7orhk6j2TGbE1klI3c_s4oFbmDNOaUc9laSR4 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 7. - 2021. május 8.
Szorgalmi időszak vége 2021. május 8.
Vizsgaidőszak kezdete 2021. május 10.