XX. Akadémiai Nap

XX. Akadémiai Nap

Díjak/Elismerések/Kinevezések

Intézményünk névadója, Gróf Széchenyi István születéséhez igazodva immár XX. alkalommal, idén szeptember 25-én került megrendezésre az Akadémiai Nap Egyetemünkön. A központi eseményen doktorokat avattak, habilitációs és honosító okleveleket adtak át, Professor Emeritus/Professor Emerita és címzetes egyetemi oktatói címeket adományoztak. Aranydiplomásokat és a nyugdíjba vonuló munkatársakat köszöntötték.

PROFESSOR EMERITUS

Az Egyetem Szenátusa a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanárának, dr. Bihari Mihálynak – érdemeit elismerve – professor emeritus címet adományozott.

DOKTOROK AVATÁSA

A Széchenyi István Egyetem Doktori Iskoláinak 30, az elmúlt időszakban sikeres védést bemutató doktorandusza megfelelt azoknak a követelményeknek, amelyekhez az Egyetem doktori szabályzata a Ph.D. doktori fokozat odaítélését köti. A Szenátusi ünnepi ülésen a jelöltek a rektori jogarra letett eskü, a doktorrá fogadás után átvették a Ph.D. doktorátus adományozásáról szóló oklevelet.

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Gellén Márton: A közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében. Konzulense: Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár.

Dr. Glavanits Judit: A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai. Konzulense: Dr. Szalay Gyula egyetemi docens.

Dr. Göndör Éva: A családi és a munkahelyi feladatok összehangolását segítő és gátló jogintézmények a munkajogban. Konzulense: Dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi tanár.

Dr. Kőhidi Ákos: A polgári jogi felelősség digitális határai Európában. A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogi jogsértések felelősségtani vonatkozásai. Konzulense: Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár.

Dr. Ganczer Mónika: Állampolgárság a nemzetközi jogban – államutódlás esetén. Konzulense: Dr. Lamm Vanda akadémikus, egyetemi tanár.

Dr. Nagy Klára: Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések - a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései. Konzulense: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens.

Dr. Csörgits Lajos: A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása – A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései. Konzulensei: Dr. Smuk Péter egyetemi docens, dr. Patyi András egyetemi tanár.

A képen (balról jobbra): Dr. Nagy Klára, Dr. Csörgits Lajos, Dr. Kőhidi Ákos, Dr. Glavanits Judit, Dr. Ganczer Mónika, Dr. Göndör Éva, Dr. Gellén Márton, Dr. habil. Smuk Péter.

HABILITÁLT DOKTOROK AVATÁSA

Eredményes tudományos munkásságát, valamint arra alapozott oktatói és előadói képességét a törvényben és az Egyetem Habilitációs Szabályzatában meghatározott módon bizonyította.

Ennek alapján a jelölteket habilitált doktorrá (dr. habil.) nyilvánítják, s tudományterületükön önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházzák fel.

A habilitált doktorok a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon:  dr. Smuk Péter (Állam- és jogtudományok) és dr. Dósa Ágnes (Állam- és jogtudományok).

CÍMZETES EGYETEMI DOCENS

Az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docens címet adományoz dr. Szalai Évának, a magyar közigazgatás-tudomány kiemelkedő személyiségének, aki oktatóként részt vett a győri jogászképzés alapításában, megszervezésében. A győri jogászképzés megalapításának kezdetétől, 1995-től 2003-ig irányította a Széchenyi István Egyetemen a közigazgatási jog oktatását, a győri Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék megszervezésért. Nevéhez kötődik a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Tudományok Tanszéke oktatási és kutatási tevékenységének elindítása, alapító megszervezése.

A Rektor megköszöni - NYUGDÍJBA VONULÓK KÖSZÖNTÉSE

A Szenátus ünnepi nyilvános ülése adott alkalmat arra, hogy az Egyetem Rektora nagy nyilvánosság előtt, a Szenátus ünnepi ülésén köszöntse azon munkatársait, akik az egyetemért végzett sok évtizedes odaadó munka után vonulnak nyugdíjba.

Az elmúlt időszakban, az ebben az évben nyugdíjba vonulók:

Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár (Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék), dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék), dr. Kállay István főiskolai docens (Jogtörténeti Tanszék), Galliné Pataki Kamilla igazgatási ügyintéző (Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Titkárság).

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. május 14. - 2021. május 15.
Elektronikus ZH nap 2021. május 14.
Sóti Attila értekezésének védése 2021. május 20. 13:00 - 14:30