Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar ünnepi tanévnyitója

Húsz éves a jogászképzés Győrben Az ünnepi alkalomból az igazságügyi miniszter is köszönti a Széchenyi István Egyetem állam- és jogtudományi karának ...

Pótfelvételit hirdetünk

A győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara pótfelvételt hirdet az alábbi szakokon nappali és levelező tagozaton: j...

Pótfelvételit hirdetünk

Kari győzelem a XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyen

XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny Budapest, 2015. április 24.   A hazai egyetemek jogi karainak hallgatói mérték össze sz...

Kari győzelem a XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyen

Eredményes OTDK szereplés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezésében 2015. március 31-e és április 2-a között zajlott le a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Áll...

Eredményes OTDK szereplés

Hírek

Pótfelvételit hirdetünk

A győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara

pótfelvételt hirdet az alábbi szakokon nappali és levelező tagozaton:

  • jogász
  • munkaügyi és TB igazgatási BA
  • igazságügyi igazgatási BA
  • jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés

Miért válaszd a győri jogi kart?

  • Mert nálunk a legalacsonyabbak a képzési és lakhatási (kollégiumi) költségek az országban;
  • Mert nálunk a számos egyetemi (pl. tanulmányi, kulturális, sport teljesítményért járó) ösztöndíj-lehetőség mellett sokféle magán-, alapítványi, és céges ösztöndíj is vár téged;
  • mert itt az elméleti tudás mellé jól hasznosítható gyakorlati ismereteket is tanulsz;
  • mert itt mindennapi, személyes kapcsolatban lehetsz az oktatóiddal, és bármikor fordulhatsz hozzájuk a kérdéseiddel;
  • és mert Győr olyan igazgatási és igazságszolgáltatási centrum, ahol diploma után számos kiváló álláslehetőség vár rád!

 

A pótfelvételivel kapcsolatban bővebb információt a http://felveteli.sze.hu és a http://dfk.sze.hu honlapokon találsz.

Tovább

Kari győzelem a XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyen

XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

Budapest, 2015. április 24.

 

A hazai egyetemek jogi karainak hallgatói mérték össze szakmai tudásukat és retorikai képességüket a XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyen, amelynek a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem adott otthont 2015. április 24-én, pénteken. A karokat háromfős csapatok képviselték.

Először a perbeli pozíciókat sorsolták ki. Akkor dőlt el, hogy ki jelenik meg a felperes, az alperes, illetve a bíró szerepében. A versenyfeladatokat ugyancsak sorsolás útján kapták meg a vetélkedő résztvevői.

A csapattagok különböző, mindennapi példákat felvonultató, nehéznek számító jogeseteket oldottak meg, amelyek a versenyszféra munkajogából kerültek ki. Az értékeléskor mind a helyes munkajogi megoldás, mind az előadás minősége és a retorikai képességek komoly súllyal estek latba.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara az elmúlt években rendre eredményesen szerepelt a munkajogi perbeszédversenyeken, egyéni és összetett versenyben is. Általános tapasztalat, hogy a versenyzők évről évre jobb és jobb teljesítményt nyújtanak, így hallgatóinknak is egyre magasabb színvonalú teljesítményre van szüksége a kimagasló eredményekhez. Egyetemünket Csitei Béla, Gede Kornélia és Pődör Lea képviselték, kísérőjük dr. Trenyisán Máté PhD-hallgató, felkészítő tanáruk dr. Ferencz Jácint, a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék adjunktusa volt.

A zsűribe kiváló szakemberek kerültek. Így dr. Stark Marianna, a Kúria tanácselnök bírája, dr. Németh Zoltán, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, valamint dr. Borbély Zoltán ügyvéd értékelték a versenyzők előadásait.

Az összetett versenyt a Széchenyi Egyetem csapata nyerte, Pődör Lea pedig az egyik egyéni első helyezést, a legjobb alperesnek járó díjat is magával hozta Győrbe. Csitei Béla (II. helyezett bíró) és Gede Kornélia (II. helyezett felperes) szintén az egyéni versenyben is a díjazottak között volt. A versenyzők mindannyian a Munkajogi retorika c. fakultatív kurzus hallgatói.  Elmondhatjuk, hogy a legjobb csapatnak járó vándorserleg „hazatért” Győrbe, ugyanis 2009 után másodszor bizonyult a győri csapat az összetett verseny legjobbjának. Kellemes kötelezettség, hogy az országos I. helyezéssel elnyertük a jogot a 2016 tavaszán esedékes, XIII. Országos Munkajogi Perbeszédverseny megrendezésére, melynek a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar fog otthont adni. A csapat tagjai köszönetüket fejezik ki dr. Gottlieb Lászlónak, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának, aki szintén értékes tanácsokkal segítette a hallgatók eredményes felkészülését.

Végeredmény:

I. helyezett: Széchenyi István Egyetem, Győr

II. helyezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

III. helyezett: Debreceni Egyetem, Debrecen

A versenyzőknek szívből gratulálunk!

A képen: Gede Kornélia, Csitei Béla, Pődör Lea (Fotó: dr. Trenyisán Máté)

Tovább

Kazinczy - Szép magyar beszéd verseny - nyerteseink

Április 24-én Esztergomban került megrendezésre a felsőoktatási intézmények Szép magyar beszéd versenye, amelyen szép eredménnyel szerepeltünk.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ szervezésében rendezett versenyen, mintegy 40 hallgató szerepelt kötelező és szabadon választott szövegével. 
Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok (KGRE, ME, PPKE, SZE) azon hallgatói vehettek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak. 
A Jogtörténeti tanszék szervezésében lebonyolított kari fordulóból, két versenyzőnk jutott tovább.

Versenyzőink kiválóan szerepeltek:

a verseny nyertese, első helyezettje Háromszéki Bence Áron első éves hallgatónk lett, 
míg Antal Orsolya a 7. helyezést érte el.

Mindketten Kazinczy-emlékérmet szereztek. 

 
Ezúton is köszönjük Szemánné Deme Andrea tanárnő lelkes felkészítő munkáját, valamint Smuk Péter dékánhelyettes úrnak, hogy felkarolta a rendezvényt.
Tovább

Eredményes OTDK szereplés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezésében 2015. március 31-e és április 2-a között zajlott le a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciója. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar a hagyományoknak megfelelően 25 versenyzővel és 25 opponenssel képviseltette magát a rangos eseményen. A győri jogi kar a versenyzők, az opponensek, a felkészítő tanárok, konzulensek, illetve a közreműködők fáradhatatlan munkájának és erőfeszítéseinek gyümölcseként az alábbi eredményeket érte el.

Csitei Béla A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez című pályamunkájával első helyezést ért el; témavezetője dr. Keserű Barna Arnold volt.

Második helyen végzett négy indulónk: Hegedűs Laura (A társszabályozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében; témavezetők: Dr. Lapsánszky András és dr. Kálmán János), Kobl Tamás (A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége; témavezető: Dr. Szegedi András), Molnár Dóra (A népszavazás és a népszavazási eljárás az új törvény tükrében; témavezető: Dr. Erdős Csaba) és Nyerges Éva (A munkáltató kárfelelőssége az új Ptk. tükrében; témavezető: Dr. Ferencz Jácint).

A helyezések mellett indulóink számos különdíjat is elnyertek: Csitei Béla és Kobl Tamás pályamunkái mellett Csudai Tünde (Pluralizmus a tömegtájékoztatásban; témavezető: Dr. Smuk Péter), Kelemen Roland (Az elkülönült magyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel fél évszázada; témavezetők: Dr. Révész Tamás Mihály és dr. Farkas Ádám), Szentgyörgyvári Tamás (Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban; témavezetők: Dr. Barna Attila és dr. Farkas Ádám), Ujvári Petra (Divatjog a kifutón - a divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemi tulajdonjogok tükrében; témavezető: dr. Keserű Barna Arnold), valamint Unger Nikolett (A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében; témavezető: Dr. Erdős Csaba) tudományos teljesítményét jutalmazták rangos elismerésekkel.

A II. polgári jogi tagozat bírálói emellett akként határoztak, hogy Szombathelyi Krisztina opponenciája minősült a legjobbnak a tagozati ülésen.

Király Péter Bálint pályamunkájával (Gondolatok a devizahiteles perek margójára; konzulens: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit) összefüggésben az Ars Boni jogi folyóirat szerkesztősége ajánlott fel publikálási lehetőséget.

A SZE Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara ezúton fejezi ki gratulációját és elismerését a fentebb említett hallgatóknak.

Tovább

OBH pályázati sikerek

Az Országos Bírósági Hivatal 2014 augusztusában országos tudományos pályázati felhívást tett közzé Mailáth György Tudományos Pályázat címmel. A pályázóknak a kiíró által meghatározott témák valamelyikét kellett tudományos igényű pályaművekkel feltárni.

A beérkezett pályaműveket – szekciónként – szakmai zsűri bírálta el. Értékelésük alapján  Karunk három hallgatója részesült díjazásban. Pataki Mártának és Kelemen Rolandnak közös pályamunkáját joghallgatói, büntetőjogi kategóriában különdíjjal jutalmazták, Nyerges Éva pályámunkáját pedig joghallgatói, munkajogi kategóriában III. helyezéssel jutalmazták.

A pályaművek címe: 
Kelemen Roland - Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi relevanciája és az elkövető büntetőjogi felelőssége.
Nyerges Éva: „Progressio” Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

  

Tovább

Hallgatói siker az NMHH pályázatán

Tíz hallgatót díjazott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézete az immár második alkalommal meghirdetett pályázaton, amelyre hírközlési vagy médiajoggal foglalkozó hallgatók jelentkezését várták.

Karas Mónika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke ünnepélyes keretek között a kihirdetést követően átadta csütörtökön az NMHH Médiatudományi Intézete (MTMI) által tavaly nyáron kiírt pályázat díjait az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) állam- és jogtudományi szekciójához kötődő hallgatói dolgozatokra. Az elnök hangsúlyozta, az elismerés nemcsak a fiatal, értékteremtő generációnak szól, de fontos a jövő hírközlési és médiapiacának is.

Az NMHH felhívása a kétévente megrendezésre kerülő, rangos országos versenyen, az OTDK-n külön Telekommunikáció és Médiajogi Tagozatán a hírközlési jog és a médiajog témakörében érkező pályaművek támogatását célozza annak érdekében, hogy ösztönözze a média vagy hírközlési joggal foglalkozó hallgatók kutatásait, lehetővé tegye számukra, hogy innovatív eredményeik a szakmai köztudatba beépüljenek, és támogassa az ifjú tehetségek bekerülését a média és a hírközlési szakterületekre.

A pályázaton az alábbi hallgatóink részesültek díjazásban: Ancsin János, Csudai Tünde, Hegedűs Laura, Kelemen Roland.

Konzulensként elimserésben részesültek: Kálmán János és Smuk Péter

Tovább

NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A XXI. SZÁZADBAN - konferencia meghívó

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara tisztelettel meghívja Önt a következő rendezvényére:

NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A XXI. SZÁZADBAN
Szakmai fórum a nemzetközi adásvételi szerződésről szóló bécsi egyezmény elfogadásának 35. évfordulója alkalmából

Tovább