Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

Idén az ország jogi karainak ‎delegált hallgatói ismételten összemérték tudásukat ügyészi és védői kategóriában az Országos Büntetőjogi Perbeszédverse...

Győri sikerek az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

A Széchenyi István Egyetem 2018. április 27-én rendezte meg a középiskolásoknak szóló TechTogether Junior Győr Pályaorientációs Napot, amelyen a diá...

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

Hallgatóink kiemelkedően sikeres szereplése az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen

2018. május 7-én került sor a VIII. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny szóbeli döntőjére. A hagyományoknak megfelelően az országos dönt...

Hallgatóink kiemelkedően sikeres szereplése az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen

XV. Országos Munkajogi Perbeszédverseny - Debrecen, 2018. április 13.

A hazai egyetemek jogi karainak hallgatói mérték össze szakmai tudásukat és retorikai képességüket a XV. Országos Munkajogi Perbeszédversenyen, amel...

XV. Országos Munkajogi Perbeszédverseny  - Debrecen, 2018. április 13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MENTORI PROGRAM

MENTORI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE A GYŐRI TÖRVÉNYSZÉKEN ÉS A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLÁN

A Győri Ítélőtábla, a Győri Törvényszék és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara együttműködésének köszönhetően 2017 szeptemberétől elindult és azóta is sikeresen működik a kötelező szakmai gyakorlaton túlmutató mentori program.

A programban részt vevő hallgatók egyéni tanulmányi rend biztosításával bekapcsolódhatnak az Ítélőtábla, illetve a Törvényszék munkájába, ennek keretében személyes vagy online tanácsadásban vesznek részt a kijelölt mentorokon (bírákon) keresztül, megismerik a bíróság szervezetén belül a karrier utakat, őket a bíróságok szakmailag foglalkoztatják egyéniesített szakmai program alapján.

A program időtartama: 3 hónap.

A programban való részvétel feltételei:

-          jogász szakos, aktív státusú egyetemi hallgatói jogviszony

-          legalább 4,00 tanulmányi átlageredmény az őszi félévben (Az elbíráláskor a jelenlegi tavaszi félév eredménye is figyelmbe vételre kerül.)

-          egy lezárt félév az egyik eljárásjogi tárgyból

A programban való részvétel szempontjából előnyt jelent:

-          az igazolt nyelvtudás

-          TDK-n, OTDK-n, illetve tanulmányi versenyeken elért helyezés, részvétel

-          tudományos kutatási programban való részvétel

-          sikeres eljárásjogi (polgári eljárásjog és büntető eljárásjog) alapvizsga

A programra való jelentkezés határideje: 2018. 06. 04. 16:00 óra.

A jelentkezéshez az alábbi okiratok benyújtása szükséges:

-          kitöltött jelentkezési lap

-          tanulmányi átlag és a sikeres alapvizsgák igazolása

-          nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, TDK-, OTDK- vagy tanulmányi verseny-részvétel (helyezés) igazolása

-          motivációs levél, amelyben a pályázó röviden kifejti, hogy miért kíván pályázni

-          tanszékvezetői ajánlás

A pályázatot a Dékáni Titkárságon kell leadni.

Győr, 2018. május 11.

                                                                                      Dr. Kecskés Gábor

                                                                       tudományos és nemzetközi ügyekért felelős

                                                                                        dékánhelyettes

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 
ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00
Nyugdíjas Egyetem Diplomaátadó 2018. június 7. 10:00 - 12:00