Híreink

WINTER SEMINAR 2021

Winter Seminar 2021   Where to Study? Where to Work? Where to Live? Career Routes for Young Intellectuals in Central and Eastern Europe   Program...

WINTER SEMINAR 2021

Vivát Deák Ferenc sétány! Vivát Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar!

A Jogtudományi Kar mögötti sétány Győr Város Közgyűlésének döntése alapján a Deák Ferenc sétány nevet kapta.

Prof. Dr. Lévayné Fazekas Judit dékán asszony ünnepi beszéddel emlékezett meg az eseményről.

A győri Állam- és Jogtudományi Kar 2007 óta viseli Deák Ferenc névét.    A „haza bölcsének” a „nemzet prókátorának” nevezett jogász – politikus Deák Ferenc a magyar történelem legnagyobbjai között is kiemelkedő helyet foglal el, aki volt Zala vármegye országgyűlési követe, a Batthyány Kormány igazságügy-minisztere, majd az 1867-es Kiegyezés alkotmányos megalapozója.  Mindezek mellett pedig   Deák Ferenc, a kar jogelődjének, az 1776-ban alapított Győri Királyi Jogakadémiának  híres jurátusa volt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a nagy jogtudós és kodifikátor szellemi örökösei vagyunk és továbbadhatjuk hallgatóinknak a ma is zsinórmértéket jelentő Deáki-értékeket: a tisztesség, a törvényesség, az igazságosság és a méltányosság maximáit. 

A Deák Ferenc  nevét viselő Állam- és Jogtudományi Kar ebben a tanévben ünnepli alapításának 25 éves évfordulóját, amelyet tudományos rendezvényekkel, tanulmánykötetekkel, konferenciákkal,  hallgatói  eseményekkel, versenyekkel  ünneplünk meg.  Szeptemberben ünnepi tanévnyitót tartottunk a városháza dísztermében, a napokban, december 3-án és 4-én „Tradíció és Modernitás” címmel országos tudományos konferenciát tartunk, sajnos a Covid járvány miatt csak online formában.

Karunk nagy hangsúlyt fektet a régió jogász utánpótlásának biztosítására. A  jogász képzés elmúlt negyed százada alatt  tartottuk magunkat az alapításkori  képzési  koncepcióhoz: a kis létszámú, hallgatóközpontú, minőségi oktatás követelményeihez.

 

Évfolyamaink optimális létszáma lehetővé teszi a gyakorlatorientált, hallgatócentrikus képzést. Az alapvetően az elméleti alapok lerakását célzó előadások ismeretanyagát gyakorlatok, szemináriumok egészítik ki, hallgatóink tanulmányaik alatt megismerkednek az élő joggyakorlattal is.

A zászlóshajót jelentő jogászképzés mellett az igazságügyi igazgatási alapképzési szakunkon a bűnmegelőzés, az igazságszolgáltatás és az alternatív jogvitarendezés formái: a mediáció, a békéltetés iránt érdeklődők tanulhatnak.

 A személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alap- és mesterképzés elvégzésével végzőseink a munkaügyi igazgatás a társadalombiztosítási és a szociális igazgatás szakértőivé válnak. A megszerzett diploma mind a versenyszektorban, mind a közszférában egyaránt biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál.

A rövidebb tanulmányok iránt érdeklődők számára jogi asszisztens képzést is folytatunk.

A diplomás pályakövetési statisztikák is azt mutatják, hogy Diplomásaink rendkívül keresettek a közigazgatásban és jogászi hivatásrendekben. A térség igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeivel és gazdasági szereplőivel meglévő kiváló szakmai együttműködés alapján hallgatóink már egyetemi éveik alatt gyakorlati munkát is végezhetnek, ami megkönnyíti a későbbi elhelyezkedésüket.

Mindezek fényében nagyon nagy öröm számunkra, hogy Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kar épülete mögött kialakított szép sétányt a Kar 25 éves évfordulója tiszteletére névadónkról, Deák Ferencről nevezte el.

Külön köszönet illeti Professzor dr. Dézsi Csaba András polgármester urat, hogy támogatta a sétány Deák Ferencről történő elnevezését és azt is, hogy  lehetővé tette a szeptemberi jubileumi tanévnyitónknak a győri városháza dísztermében történő méltó megünneplését.

 

Vivát Deák Ferenc sétány! Vivat Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar!

 

Győr, 2020. december 4.

 

Professzor dr. Lévayné Fazekas Judit

dékán

Az avatásról készült videó az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEYHr1Djqgo&feature=emb_logo&ab_channel=Sz%C3%A9chenyiIstv%C3%A1nEgyetem&fbclid=IwAR1N9X2b3rnpl9zrmIUhbV7orhk6j2TGbE1klI3c_s4oFbmDNOaUc9laSR4 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Winter Seminar 2021 2021. február 24. 09:00 - 2021. február 26. 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 26. - 2021. február 27.
Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.